Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam ROC West-Brabant (Sen. Facilitair Manager ROC West-Brabant MLM van Etten)
Plaats Etten-Leur
Datum 18 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het ROC West-Brabant onderschrijft alle opmerkingen die de Mbo-Raad heeft gemaakt (als bijlage sturen we de reactie van de Raad mee). Het Facilitair Bedrijf van het ROC West-Brabant is op een aantal locaties voorloper, het rookverbod is al ingevoerd of wordt versneld ingevoerd. Een aantal bevindingen, opmerkingen en/of tekortkomingen die wij nu en wellicht ook na invoering van de AMvB willen wij graag separaat delen.

- Hoe te handelen bij het roken net buiten de poort en de overlast die dat met zich mee kan brengen? We merken dat de West-Brabantse gemeenten enerzijds pilots ondersteunt door het plaatsen van asbakken in het openbaar gebied. Dit staat wat ons betreft haakse op de intenties van dit rookverbod. En anderzijds nog geen idee heeft dit aan te pakken, te willen samen werken met scholen (veel scholen) als de wet in werking treedt. Kortom, wij denken dat de gemeenten op dit moment niet onze partner is en dat wij alleen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele overlast in de schoolomgevingen.
- We moeten afspraken/huisregels maken in een (huur) gebouwen waar niet onderwijs gerelateerde partijen kantoor houden
- Hoe handhaven we 24/7?
- Hoe te komen tot goede afspraken met diverse gemeenten?

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht