Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam ROC Rijn IJssel (drs. B.G.M. Geerdink)
Plaats Arnhem
Datum 17 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het streven om schoolterreinen rookvrij te krijgen is een goede zaak. Ons ROC heeft reeds geruime tijd een beleid wat dat streven ondersteunt.: veel communicatie, aanbieden trainingen, weghalen rookvoorzieningen etc. De uitvoering van het beleid wordt bemoeilijkt omdat het roken, ook op scholen, een hardnekkig fenomeen is. Wat je eigenlijk wilt, is dat mensen (studenten en medewerkers) gaan stoppen met roken. Dat gebeurt, maar (nog) niet in alle gevallen. Dan verplaatst het roken zich naar buiten het schoolterrein. Dat is vaak hinderlijk voor de omgeving (de buren of de wijk waarin het schoolgebouw zich bevindt) of soms gevaarlijk voor de betrokkenen omdat er geen geschikte (veilige) plek te vinden is in de buurt van een school. Wat dan zou kunnen helpen is een rookverbod in een groter gebied om de school, maar vooralsnog wil/kan de gemeente daar niet aan meewerken omdat zij een probleem zien bij de handhaving van een dergelijk verbod.
Handhaving van de voorgestelde regeling is ook wat wij problematisch achten. Tijdens schooltijden zal handhaving van een rookverbod nog wel gaan, maar in de avonden, weekenden en schoolvakanties wordt dat onmogelijk. Schoolterreinen zijn veelal vrij toegankelijk buiten de schooltijden, maar kennen dan geen toezicht. Dat is zonder heel veel extra kosten ook niet te organiseren. Verder is het in nogal wat gevallen niet geheel duidelijk wat het schoolterrein precies is en wie daar de eerstverantwoordelijke is. Denk aan gedeelde terreinen en/of gebouwen. Kortom het idee van de regeling is niet verkeerd, maar de uitwerking stuit op veel praktische problemen: handhaafbaarheid, verantwoordelijkheid en duidelijkheid.

Ben Geerdink, voorzitter van het college van bestuur van ROC Rijn IJssel, een mbo school met zo'n 15000 "potentiële rokers (studenten en medewerkers) en ruim 25 vestigingen in Arnhem en omgeving.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht