Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam Trimbos- instituut (drs E.A. Naaborgh)
Plaats Utrecht
Datum 16 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het Trimbos-instituut ondersteunt de wetswijziging om een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op terreinen die horen bij scholen en onderwijsinstellingen.
Wel geeft het Trimbos-instituut graag mee dat in de wettelijke tekst duidelijker aangegeven dient te worden wat het rookvrije terrein betekent voor een school of onderwijsinstelling. M.a.w. de AMvB laat op onderdelen ruimte voor interpretaties. Dat kan noodzakelijk zijn omdat er veel verschillen zijn tussen de terreinen en locaties van scholen, de complexiteit van campussen, het bieden van onderwijsfaciliteiten in een bedrijfsverzamelgebouw et cetera. Tegelijk geeft dit onzekerheid op welke wijze een terrein al of niet rookvrij gemaakt moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Voorstel is: Stel een juridische vraagbaak in vanuit de overheid zodat voorafgaand, en in de eerste periode na inwerkingtreding van de wet, het onderwijswerkveld hierin juridische ondersteuning vindt.
Zie ook de bijgevoegde bijlage met gehele reactie.

Bijlage