Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam HMC (FHJ Veringa)
Plaats Rotterdam
Datum 15 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het voorstel beoogt het aantal rokers te verminderen en jongelui minder in aanraking te brengen met roken. De invoering van het rookverbod binnenshuis heeft niet geleid tot minder rokers maar tot verplaatsing van de rokers van binnen naar buiten. Blijkbaar was de "drempel" om alleen nog maar buiten te mogen roken niet hoog genoeg om te stoppen. Nu wordt voorgesteld om niet meer buiten op de terreinen van de scholen te mogen roken. Maar daarbuiten wel. Dit zal wederom leiden tot verplaatsing van de rokers van de terreinen van de school naar terreinen hier vlak buiten. Ook nu zal de "drempel" niet hoog genoeg blijken te zijn om rokers te doen stoppen. Wel leidt het bij onze scholen voor groepen rokers net buiten het schoolterrein maar wel voor de ingang. Alle scholieren en bezoekers moeten om de school binnen te kunnen gaan, straks langs groepjes rokers gaan. (Momenteel zijn de rookplekken achteraf gesitueerd) . Deze maatregel zal alleen werken als er ook een rookverbod voor alle terreinen (met name openbare ruimte) komt.