Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam ROC TOP (M Visbeen)
Plaats Amsterdam
Datum 13 juni 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Reactie van ROC TOP op het rookvrij maken van schoolterreinen:
Wij werken graag mee aan het realiseren van een rookvrije generatie en zijn groot voorstander van het rookvrij maken van schoolterreinen. Rookvrije schoolterreinen helpen immers om een goed voorbeeld te geven vanuit de school richting studenten, collega’s en de externe omgeving.

Een vraagstuk/dilemma dat wij hierbij tegenkomen is het volgende: in eigen panden is 'rookvrij beleid' relatief makkelijk te realiseren. De meeste scholen hebben echter ook huurpanden met een buitenruimte en soms ook andere gebruikers. Dit past helemaal bij hybride leeromgevingen en co-creatie met het werkveld in het beroepsonderwijs. Echter het volledig rookvrij maken ligt dan wel wat ingewikkelder en geeft soms ook discussie met de vastgoedeigenaar en de andere bedrijven die huren in bijvoorbeeld hetzelfde verzamelgebouw. Vaak is er geïnvesteerd in rookruimtes buiten het gebouw op het terrein. Zichtbaar voor studenten. De vraag is in hoeverre je als school kunt afdwingen bij de vastgoedeigenaar dat het pand en de omgeving helemaal rookvrij worden. Hoe zeer je dat als school ook wil bevorderen. Een schoolterrein is in ieder geval bij een MBO-school meestal geen geïsoleerde locatie. Ondersteuning van onderwijsinstellingen door de overheid en bedrijfsleven is hierbij noodzakelijk om hier oplossingen te genereren.
Een andere gezamenlijk uitdaging van de gemeente en de mbo-instelling is dat de studenten op straat gaan roken, dat maakt de omgeving van de school vies en de bewoners gaan extra klagen. School kan hier zeker wat aan doen door bijvoorbeeld conciërges die studenten aanspreken. Wij vinden dat hier ook een rol van de gemeente ligt om de infrastructuur zo in te richten zodat er voldoende afvalbakken zijn in de openbare ruimte.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht