Uitbreiding rookverbod

In het Nationale Preventieakkoord is opgenomen dat het rookverbod per 2020 wordt uitgebreid voor de elektronische-sigaret met en zonder nicotine en bestaande en toekomstige dampwaren en aanverwante producten. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan deze maatregel.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 38 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: