Uitbreiding rookverbod

Reactie

Naam Imperial Brands & Fontem Ventures (Dhr. D Maebe)
Plaats Oosterhout
Datum 24 mei 2019

Vraag1

Wat vindt u van de uitbreiding van het rookverbod zoals voorgesteld?
Imperial Brands en Fontem Ventures verwelkomen de mogelijkheid om te reageren op het voorstel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot het voornemen om het rookverbod uit te breiden voor de elektronische sigaret met en zonder nicotine (hierna ‘elektronische dampproducten’).

Naar onze mening moet het Ministerie niet doorgaan met de voorgestelde uitbreiding van het rookverbod:

• Het voorstel is niet wetenschappelijk onderbouwd omdat het niet wordt ondersteund door de huidige wetenschappelijke bevindingen over de vermeende gezondheidsrisico's van (passief) vapen/dampen (voor omstanders).

• Verder gaat het voorstel voorbij aan de rol van elektronische dampproducten bij het beperken van tabaksschade en bestaat het risico dat het voorstel de publieke opinie de verkeerde indruk geeft dat elektronische dampproducten even schadelijk zijn als traditionele tabaksproducten.

• Ten slotte bevat de rechtvaardiging voor de invoering van een dergelijke maatregel (waarbij we verwijzen naar de Toelichting) duidelijke fouten en onjuiste beweringen met betrekking tot elektronische dampproducten en hun gevolgen voor de gezondheid.

Voor de verdere en gedetailleerde onderbouwing van dit standpunt verwijzen wij het Ministerie naar de bijlage bij deze reactie.

Bijlage