Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitbreiding rookverbod

Reactie

Naam Gemeente Rotterdam, Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam - Rijnmond (Drs. S.V.H. Baas - van Leeuwen)
Plaats Rotterdam
Datum 24 mei 2019

Vraag1

Wat vindt u van de uitbreiding van het rookverbod zoals voorgesteld?
Wij staan positief tegenover de voorgenomen maatregelen en onderschrijven het advies van de Alliantie Nederland Rookvrij op de beide internetconsultaties. Neutrale verpakkingen en een uitgebreid rookverbod maken een essentieel onderdeel uit van de bredere aanpak, gebaseerd op het internationale WHO-Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging, die nodig is om te komen tot een Rookvrije Generatie.

Gemeente Rotterdam is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Nationaal Preventie Akkoord voor het onderdeel roken en de rol van de gemeenten daarbij. De meerwaarde van dit akkoord voor het regionale en lokale tabaksontmoedigingsbeleid is evident: juist door het verbinden van lokaal en landelijk beleid ontstaat de integrale samenhangende aanpak, die wij zien als een randvoorwaarde voor het duurzaam terugdringen van het aantal rokers in onze regio. De voorgenomen wet- en regelgeving op het gebied van Tabaksontmoediging draagt hier in belangrijke mate aan bij.

De GGD Rotterdam Rijnmond ondersteunt de implementatie van de Rookvrije Generatie in Rotterdam en de regiogemeenten. Deze gemeenten bevorderen, binnen de mogelijkheden van het lokaal beleid en regelgeving, dat overal waar kinderen opgroeien, spelen, sporten en naar school gaan, er niet wordt gerookt. Zo wordt de opgroeiende jeugd niet blootgesteld aan meeroken of derdehands rook, en verdwijnt roken uit beeld van kinderen. Zien roken doet roken.

Daarnaast is de regio Rotterdam Rijnmond actief met diverse initiatieven gericht op het terugdringen van rookgedrag en het bevorderen van een rookvrije omgeving. De regionale ziekenhuizen lopen voorop bij het rookvrij maken van de zorg. Rotterdam is landelijk één van de koplopergemeenten bij het bevorderen van niet roken in de publieke ruimte, o.a. door het inrichten van rookvrije zones. Gemeenten en organisaties in Rotterdam en regio ontwikkelen laagdrempelige initiatieven die ondersteuning bieden aan rokers die willen stoppen met roken. Landelijke maatregelen zijn bijzonder van belang ter ondersteuning van deze initiatieven en voorkoming van terugval van rokers die gestopt zijn met roken.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht