Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitbreiding rookverbod

Reactie

Naam G de Vries
Plaats Eindhoven
Datum 17 mei 2019

Vraag1

Wat vindt u van de uitbreiding van het rookverbod zoals voorgesteld?
Het is belangrijk om wetgeving te maken die gebaseerd is op feiten en proportioneel is. Daarnaast is de vrijheid om keuzes te maken en zelf te bepalen wat men eet, gebruikt voor volwassenen een belangrijk iets in onze democratie. De overheid heeft de rol om mensen te beschermen door zorg te dragen dat producten die legaal op markt zijn, veilig zijn in (niet overmatig) gebruik. Feit is dat het gebruik van tabaksproducten zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Diverse onderzoeken hebben ook aangetoond dat e-sigaretten of damp producten significant minder schadelijk zijn voor de gezondheid en om die reden een beter alternatief zijn voor tabaksproducten. De overheid in Groot-Brittannië heeft dit officieel verklaard. Dat er veel verschillende soorten e-sigaretten zijn, waarvan de gezondheidseffecten ook verschillend zijn, zal waarschijnlijk ook een feit zijn. Deze damp producten zijn nog geen tientallen jaren verkrijgbaar. De gezondheidseffecten op lange termijn, zijn dan ook onbekend. In het kader van de volksgezondheid dient duidelijk wettelijk te worden vastgelegd, welke ingrediënten en de hoeveelheid daarvan een e-sigaret mag bevatten, hoe dit gecontroleerd en gehandhaafd wordt en welke boetes en straffen op overtreding van deze wetten staan. Het gebruik van niet volwassenen van brandbare en niet brandbare rook- en damp producten, dient daarbij ook goed gehandhaafd te worden. Hierin speelt de overheid een cruciale rol. Op die wijze kan een relatief veilige e-sigaret legaal worden aangeboden als alternatief voor de zeer schadelijke tabaksproducten. Dit biedt de huidige tabaks ondernemers de mogelijkheid hun assortiment om te vormen naar een minder schadelijk assortiment en volwassen consumenten de keuze om een zo’n minder schadelijk alternatief te nemen. Zo kunnen rokers gestimuleerd worden om de overstap te maken naar een gecontroleerde en relatief veilige e-sigaret, die wat betreft gezondheidseffecten vergelijkbaar zou moeten zijn met andere eet- en gebruik gewoontes die mensen hebben en die ook gezondheidseffecten kunnen hebben. Door ingrediënten en de hoeveelheid daarvan wettelijk vast te leggen en te controleren, kan dit eenvoudig bereikt worden. In het kader van de volksgezondheid zou het dan ook logisch zijn, dat verdergaande beperkingen en handhaving op brandbare tabaksproducten doorgang vinden en ook dat de overheid in navolging van Groot-Brittannië minder beperkingen instelt op de alternatieven voor het roken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht