Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitbreiding rookverbod

Reactie

Naam GGD Drenthe (Drs. J.G. Dijkstra)
Plaats Assen
Datum 24 mei 2019

Vraag1

Wat vindt u van de uitbreiding van het rookverbod zoals voorgesteld?
Wij steunen de uitbreiding van het rookverbod als één van de vele maatregelen die nodig is om te komen tot een rookvrije generatie. Als GGD werken we samen met gemeenten en andere partners aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Alle tabaksproducten brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Daar willen we kinderen en jongeren tegen beschermen. Zien roken, doet roken. We vinden het belangrijk dat jongeren kunnen opgroeien in een omgeving waar nietroken de norm is. In het Nationale Preventieakkoord is uitbreiding van het rookverbod als één van de vele maatregelen vastgelegd. Alleen door als Rijk, gemeenten en andere partners samen te werken is het mogelijk resultaat te bereiken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht