Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Reparatiewet forensische zorg

De Wet forensische zorg (Wfz) is op 1 januari 2019 grotendeels in werking getreden.
Dit wetsvoorstel herstelt een aantal omissies en stelt een aantal technische verbeteringen en verduidelijkingen voor in de Wet forensische zorg en in een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2019
Einddatum consultatie 22-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9489
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instellingen die forensische zorg leveren en personen die forensische zorg ontvangen. Daarnaast hebben de reclassering en het Openbaar Ministerie een rol bij de ten uitvoerlegging van forensische zorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit voorstel wordt voornamelijk een aantal omissies hersteld en wordt een aantal technische verbeteringen en verduidelijkingen voorgesteld. Deze leveren geen extra regeldruk of kosten op.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling