Wijziging Reglement voor de binnenvisserij 1985

De grondslag voor het nemen van visserijmaatregelen bij stuwen, sluizen, gemalen en vispassages wordt aangepast. Hiermee wordt toekomstig maatwerk mogelijk gemaakt voor het nemen van visserijmaatregelen op deze locaties. De sportvisserij met de hengel met kunstaas groter dan 2,5 cm wordt voor de maanden april en mei mogelijk gemaakt in de Limburgse Geul.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-05-2018
Einddatum consultatie 18-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

beroepsvisserij
sportvisserij
waterbeheerders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de aanpassing van de bestaande grondslag voor visserijmaatregelen bij stuwen, sluizen, gemalen en vispassages wordt de mogelijkheid tot toekomstig maatwerk voor te nemen maatregelen gecreëerd. Concrete aanpassingen in de regelgeving voor de visserij op betreffende locaties zijn met deze verbreding van de grondslag nu niet aan de orde. Slechts de mogelijkheid wordt gecreëerd om in de toekomst maatwerkregels in de Uitvoeringregeling visserij op te kunnen nemen.
Voor de sportvisserij wordt het mogelijk om ook in de maanden april en mei in de Limburgse Geul te vissen met kunstaas groter dan 2,5 cm.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorgenomen aanpassing van de regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Reglement voor de binnenvisserij 1985

Bron: wetten.overheid.nl