Wijziging Besluit BRP ivm registratie van levenloos geboren kinderen

Het Besluit BRP regelt (1) welke gegevens over het kind kunnen worden geregistreerd en (2) dat naast de in de Wet BRP genoemde situaties, ook ouders die een levenloos geboren kind hebben gekregen op het moment dat zij als ingezetene in het persoonsregister stonden ingeschreven (vóór 1 oktober 1994), later in de GBA of de BRP zijn ingeschreven, maar inmiddels zijn geëmigreerd, een verzoek kunnen doen tot het opnemen van gegevens omtrent hun kind.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-04-2018
Einddatum consultatie 03-05-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8886
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Minister BZK
Gemeenten (colleges van b&w)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beschrijving van de wijziging van het besluit.

Waarop kunt u reageren

Er kan zowel op de tekst van de wijziging van het besluit als op de nota van toelichting gereageerd worden.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit BRP

Bron: wetten.overheid.nl

Wet BRP

Bron: wetten.overheid.nl

Wijziging Wet BRP ivm registratie van levenloos geboren kinderen

Bron: www.tweedekamer.nl