Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Besluit BRP ivm registratie van levenloos geboren kinderen

Het Besluit BRP regelt (1) welke gegevens over het kind kunnen worden geregistreerd en (2) dat naast de in de Wet BRP genoemde situaties, ook ouders die een levenloos geboren kind hebben gekregen op het moment dat zij als ingezetene in het persoonsregister stonden ingeschreven (vóór 1 oktober 1994), later in de GBA of de BRP zijn ingeschreven, maar inmiddels zijn geëmigreerd, een verzoek kunnen doen tot het opnemen van gegevens omtrent hun kind.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
05-04-2018
Einddatum consultatie
03-05-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID
8886
Onderwerpen
Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Minister BZK
Gemeenten (colleges van b&w)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beschrijving van de wijziging van het besluit.

Waarop kunt u reageren

Er kan zowel op de tekst van de wijziging van het besluit als op de nota van toelichting gereageerd worden.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling