Besluit register onderwijsdeelnemers

De registerwetgeving inzake onderwijsdeelnemers is nu nog verspreid over diverse wetten, besluiten en regelingen. Deze regels worden zoveel mogelijk gebundeld. Dit besluit geeft een nadere invulling aan de Wet register onderwijsdeelnemers. Het bepaalt welke gegevens in het register worden opgenomen, wie die gegevens moet leveren en aan wie gegevens uit het register verstrekt (kunnen) worden. Het betreft een beleidsarme wijziging van reeds bestaande regelgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-01-2019
Einddatum consultatie 04-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 6732
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Onderwijsinstellingen uit alle sectoren;
- Onderwijsdeelnemers uit alle sectoren;
- Gemeenten en andere bestuursorganen;
- Caribisch Nederland;
- DUO

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer toegankelijke, heldere en samenhangende registerwetgeving en minder (ervaren) regeldruk voor bovengenoemde doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers (Kamerstukken 34878)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl