Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit register onderwijsdeelnemers

De registerwetgeving inzake onderwijsdeelnemers is nu nog verspreid over diverse wetten, besluiten en regelingen. Deze regels worden zoveel mogelijk gebundeld. Dit besluit geeft een nadere invulling aan de Wet register onderwijsdeelnemers. Het bepaalt welke gegevens in het register worden opgenomen, wie die gegevens moet leveren en aan wie gegevens uit het register verstrekt (kunnen) worden. Het betreft een beleidsarme wijziging van reeds bestaande regelgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-01-2019
Einddatum consultatie
04-02-2019
Status
Actief
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID
6732
Onderwerpen
Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Onderwijsinstellingen uit alle sectoren;
- Onderwijsdeelnemers uit alle sectoren;
- Gemeenten en andere bestuursorganen;
- Caribisch Nederland;
- DUO

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer toegankelijke, heldere en samenhangende registerwetgeving en minder (ervaren) regeldruk voor bovengenoemde doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling