Besluit uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking register onderwijsdeelnemers

Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan het wetsvoorstel tot uitbreiding van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking in het kader van het register onderwijsdeelnemers. Het ontwerpbesluit regelt met name welke gegevens uit het register onderwijsdeelnemers worden verstrekt aan bepaalde (overheids)organisaties t.b.v. hun taakuitvoering. Ook wordt geregeld welke gegevens particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen) aan het register moeten leveren.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 september 2022