Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling vakbekwaamheid energielabeldeskundigen

De onderhavige regeling bevat een verruiming van het bewijs van vakbekwaamheid van erkend energielabeldeskundige, inhoudende dat een bewijs van vakbekwaamheid voor de nieuwe energiebepalingsmethode per 1 januari 2021, de NTA 8800, ook geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor de huidige energiebepalingsmethode.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2020
Einddatum consultatie 05-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11564
Onderwerpen Huren en verhuren Kopen en verkopen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de regeling heeft effecten voor de energielabeladviseurs die de opleiding voor de NTA 8800 hebben gevolgd en succesvol afgerond.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dat meer adviseurs aan de slag kunnen als erkend deskundigen, om de verwachte toe te nemen vraag in de tweede helft van het jaar op te kunnen vangen.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling