Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie

Deze regeling bevat nadere regels over de door mobiele netwerkoperators te treffen beveiligingsmaatregelen (artikel 11a.1, eerste en vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 2, eerste lid, van het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie). Er zijn 19 organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen in deze regeling opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2020
Einddatum consultatie 16-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mobiele netwerkoperators

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De in deze regeling opgenomen beveiligingsmaatregelen betekent een aanscherping van de zorgplicht zoals geformuleerd in artikel 11a.1, eerste lid. Deze maatregelen beogen de digitale weerbaarheid van de telecommunicatienetwerken te verhogen.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling en de daarin opgenomen bepalingen.

Downloads

Externe bronnen

wetten.overheid

Bron: wetten.overheid.nl

wetten.overheid

Bron: wetten.overheid.nl