Regeling regionale aanpak vsv

In de regeling worden de voorwaarden en kaders vastgesteld voor een regionaal programma om voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden. Scholen en gemeenten stellen vast welke maatregelen zij hiervoor nemen. Dit regionaal programma wordt uitgevoerd in elke RMC-regio. Het voorkomen van schooluitval blijft de belangrijkste doelstelling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-01-2020
Einddatum consultatie 21-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jongeren van 16 tot en met 22 jaar, gemeenten (leerplichtambtenaren en RMC-functie), vo- en mbo-instellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is dat gemeenten en scholen in elke RMC-regio samen een programma opstellen met maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te bestrijden. (Een voorbeeld van een maatregel is intensieve begeleiding door een coach voor jongeren die dreigen uit te vallen.) Dit programma moet leiden tot een vermindering van het totale aantal jaarlijkse voortijdig schoolverlaters en tot een toename van voortijdig schoolverlaters terug naar school gaan of – indien terugkeer naar school niet mogelijk is – gaan werken.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen