Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020

Consultatie van de concept-wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020 in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2020 en enkele andere aanpassingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2019
Einddatum consultatie 02-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanbieders van hypothecair krediet dienen de inkomenscriteria voor 2020 toe te passen bij het bepalen van de toegestane financieringslast. Voor het verstrekken van een hypothecair krediet aan tweeverdieners kunnen aanbieders uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met tachtig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van zeventig procent van het lagere toetsinkomen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads