Regeling hypothecair krediet 2019

Consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2019 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2019 en enkele andere aanpassingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2018
Einddatum consultatie 27-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanbieders van hypothecair krediet dienen de inkomenscriteria voor 2019 toe te passen bij het bepalen van de toegestane financieringslast.
Voor het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, is het bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten voor de berekening van de financieringslast verlaagd van 25.000 euro naar 20.000 euro. Er hoeft geen energieprestatiegarantie te worden verstrekt.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tijdelijke Regeling hypothecair krediet

Bron: wetten.overheid.nl