Regeling hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Deze ministeriële regeling maakt deel uit van de implementatie van de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (REDII). Het vormt de nadere uitwerking van het Besluit in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. Meer informatie is te vinden in de nota van toelichting in het geconsulteerde document.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2021
Einddatum consultatie 16-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11651
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het bevoegd gezag, projectontwikkelaars, architecten, bouwkundige adviseurs en energieadviseurs of (bouwtechnische) vastgoedbeheerders en gebouweigenaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat deze ministeriële regeling, en de aangewezen leidraad, het werken met de eis en de uitzonderingen in de praktijk vereenvoudigt voor betrokken partijen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de concept regeling en de concept leidraad "eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie". Dit kunt u doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten