Regeling goed verhuurderschap

Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 juni 2023

Verslag van de consultatie van de regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening houdende vaststelling van nadere regels inzake schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurders over de rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde (Regeling goed verhuurderschap)

Document toegevoegd, 17 mei 2023

  • Beantwoording IAK-vragen bij concept-Besluit goed verhuurderschap