Ontwerp Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (voorzitter Margriet van der Wal)
Plaats Breda
Datum 28 oktober 2019

Vraag1

Bent u van mening dat de opgenomen eisen toereikend en voldoende duidelijk zijn?
De eisen zijn wel voldoende duidelijk, de toereikendheid wordt door de Bredase Coffeeshopondernemers op een aantal punten betwijfeld.
Namens de vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers is er een brief met standpunten opgesteld voor de plenaire behandeling van de ontwerp regeling in de 1e kamer op 5 november aanstaande . Dit document wordt toegevoegd aan deze reactie.

Bijlage