Ontwerp Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

De Ontwerp-Regeling experiment gesloten coffeeshopketen geeft nadere uitwerking aan het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. De regeling bevat regels over de selectie van telers, de verpakking en kwaliteit van hennep of hasjiesj en de te voeren administratie en unieke identificatiemarkering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2019
Einddatum consultatie 12-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Potentiële telers
Coffeeshophouders in deelnemende gemeenten
De betrokken toezichthouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie paragraaf 3 van de toelichting bij deze regeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Dossier Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Bron: www.eerstekamer.nl

Voorhang deelnemende gemeenten

Bron: www.rijksoverheid.nl

Voorhangversie Ontwerp Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Bron: www.rijksoverheid.nl