Regeling geografisch onderzoek bereik telecomnetwerken

De regeling betreft het kunnen vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken. De regeling vloeit voort uit de implementatie van de Telecomcode. Doel is het bereik van de vaste en mobiele telecommunicatienetwerken in Nederland in kaart te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2021
Einddatum consultatie 19-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

telecompartijen, andere belanghebbenden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

administratieve lasten voor het aanleveren van de inlichtingen

Waarop kunt u reageren

er kan op alle onderdelen gereageerd worden, de artikelen van de regeling, de toelichtingen van de regeling en de inhoud van de bijlage

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Bijlage regeling geografisch onderzoek