Wijziging Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een wijziging voor van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. Door de wijziging worden de regels omtrent het registreren van frequentiegebruik aangescherpt, zodat alleen tot registratie overgegaan wordt indien het schip dan wel diens eigenaar ook daadwerkelijk een band met Nederland heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2018
Einddatum consultatie 29-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren Toerisme Economie Transport

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huidige houders van een registratie ten behoeve van maritiem mobiel frequentiegebruik en natuurlijke of rechtspersonen die een registratie voor maritiem mobiel frequentiegebruik wensen aan te vragen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van deze regeling kan aan bestaande registratiehouders gevraagd worden aan te tonen dat ze een band met Nederland hebben. Aanstaande registratiehouders dienen dit aan te tonen door middel van het invullen van de gegevens in het gebruikersregister op de website van Agentschap Telecom bij het melden van het voorgenomen frequentiegebruik.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie de gehele concept-wijzigingsregeling en toelichting betrekken.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Huidige Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Bron: wetten.overheid.nl