Wijziging verschillende ministeriële regelingen op het gebied van de verdeling van frequentieruimte

Deze wijzigingsregeling strekt tot verbetering van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 en de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst. Hiernaast wordt met deze wijzigingsregeling de Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen gewijzigd, zodat vergunningen die zijn bestemd voor laagvermogen middengolf voortaan automatisch worden verlengd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2018
Einddatum consultatie 07-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Niet-landelijke commerciële omroepen en andere partijen die interesse hebben in het verwerven van vergunningen voor het gebruik van bepaalde frequentieruimte.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 beogen het veilingproces te verbeteren. In het geval dat de hoogste bieder zijn bod niet, niet geheel of niet tijdig heeft betaald, hoeft niet de volledige aanvraag en veilingprocedure opnieuw te worden gevolgd, maar kan een tweede, versnelde veiling worden georganiseerd met de resterende deelnemers. De deelnemer die zijn bod niet, niet geheel of niet tijdig heeft betaald, is van deze versnelde veiling uitgesloten.

De wijzigingen in de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst hangen samen met een grote hoeveelheid frequentieruimte voor laagvermogen middengolf die per 11 mei 2019 beschikbaar komt en opnieuw zal worden verdeeld. De wijzigingen van deze regeling beogen de verdeling van deze frequentieruimte op een ordentelijke manier te laten verlopen.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over deze regelgeving in voorbereiding en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijz Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen commer. niet-landelijke FM-vergunningen en Regeling aanvraagproc. bij verlening op volgorde van binnenk

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen

Bron: wetten.overheid.nl