Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met de PE-examens van 2019.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2018
Einddatum consultatie 08-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel dienstverleners, financieel adviseurs en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling brengt geen administratieve lasten of nalevingskosten met zich mee.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Adviesdocument Wft PE Actualiteiten 2019

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE 2019

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht niet geselecteerde ontwikkelingen

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht nieuwe en gewijzigde eind- en toetstermen

Bron: www.cdfd.nl

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling