Regeling verslaglegging verpakkingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministerie regeling voor. In de regeling worden nadere eisen gesteld aan de wijze waarop het verpakkende bedrijfsleven verslag moet doen over in regelgeving vastgelegde doelen voor recycling en hergebruik. Deze regeling vervangt een oude ministeriele regeling verslaglegging.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: