Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen voor. Hiermee wordt een vergunningensysteem ingevoerd voor modelvliegverenigingen. De aanleiding hiervoor is de invoering van Europese regels voor modelvliegers. De huidige Regeling modelvliegen biedt meer ruimte, en om dit zoveel mogelijk te behouden wordt dit vergunningensysteem ingevoerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

IenW-reactie in hoofdlijnenverslag, 13 maart 2024

In het hoofdlijnenverslag is de inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 april 2023

Hoofdlijnenverslag gepubliceerd.