Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen tav schepen voorzien van nationaal veiligheidscertificaat

Naar aanleiding van de evaluatie van de wijziging van het Schepenbesluit 2004 in 2009 zijn voor de regeling veiligheid zeeschepen(RVZ) de afgelopen jaren aanpassingen besproken met het Nederlandse maritieme bedrijfsleven. Met de voorgenomen regeling, die beoogd wordt op 1 januari 2018 in werking te treden worden de benodigde aanpassingen aangebracht in de RVZ.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
11-07-2017
Einddatum consultatie
22-08-2017
Status
Regeling in werking getreden
Type consultatie
Ministeriƫle regeling
Organisatie
Ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen
Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen:
Eigenaren van zeeschepen die dienen te zijn voorzien van een Nationaal Veiligheid Certificaat NVC).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de regeling wordt naast het geven van verduidelijking van de toepassing van voorschriften in specifiek nationale omstandigheden, de bestendige praktijk geformaliseerd door vastlegging van voorschriften die worden gehanteerd door erkende keuringsinstanties; wordt de regeling op een paar onderdelen geactualiseerd in verband met wijzigingen in internationale regelgeving en een enkele omissie hersteld.

Met de regeling wordt duidelijkheid geschapen voor de sector bij de toepassing van veiligheidsvoorschriften, met het formaliseren van bestaande praktijk, handhaving waar nodig beter realiseerbaar en voor de sector uniforme toepassing van voorschriften bevorderd, en toepassing van recente ontwikkelingen in de internationale regelgeving mogelijk gemaakt.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de voorgenomen wijziging van de regeling Veiligheid Zeeschepen. Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele voorgenomen wijziging en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 22 augustus 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling