Regeling veiligheid luchtvaartuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling veiligheid luchtvaartuigen voor. In deze regeling worden alle voorschriften verzameld voor luchtvaartuigen die niet door de Europese regelgever worden afgedekt. De bestaande regelingen voor amateurbouw, ultralights, historische luchtvaartuigen en onderhoud worden hierin opgenomen en zoveel mogelijk consistent gemaakt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-09-2019
Einddatum consultatie 24-10-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9122
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren en personen en bedrijven betrokken bij het opereren en onderhouden van deze nationaal gereguleerde luchtvaartuigen, de zogenaamde Bijlage I luchtvaartuigen.
Daarnaast worden van politie en kustwacht de niet militaire staatsluchtvaartuigen van meegenomen.

Doel van de regeling:
Het doel is te komen tot één duidelijke en consistente Nederlandse regeling betreffende de luchtwaardigheid voor alle luchtvaartuigen die niet onder de Europese luchtvaart veiligheid regelgeving vallen. In de huidige regelingen zijn in de loop van de jaren tegenstrijdigheden, overlappingen en onduidelijkheden geconstateerd betreffende met name het onderhoud van deze luchtvaartuigen. Dit leidde tot onduidelijkheden en interpretatieverschillen bij de betreffende sector en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Met de herziening van de huidige regelingen wordt dit hersteld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Een aantal aspecten, onder meer de verzekeringsplicht, wordt geharmoniseerd voor de verschillende soorten luchtvaartuigen.
• Op een aantal punten wordt beter aangesloten op de Europese regelgeving aangaande de lichte luchtvaart (General Aviation), het nieuwe Deel M-Light (Part M-Light, Part ML) in bijlage Vb bij verordening (EU) nr. 1321/2014 en de mogelijkheden die daarin worden gegeven betreffende het onderhoud.
• De mogelijkheid om een tweedehands amateurbouwluchtvaartuig te importeren is vervallen.
• De mogelijkheid om in Nederland zelf een luchtvaartuig te bouwen en ermee te vliegen blijft bestaan. Dit was oorspronkelijk ook de doelstelling van de Regeling amateurbouwluchtvaartuigen. Daarnaast is bij zelfbouw vliegtuigen de noodzaak van een tweede onafhankelijke blik bij de verlenging van het bewijs van luchtwaardigheid geïntroduceerd net als bij alle andere luchtvaartuigen. Dit zal mogelijk leiden tot een verhoging van de administratieve lasten voor de eigenaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 oktober 2019 via deze website reageren op alle onderdelen van de Regeling veiligheid luchtvaartuigen. Bent u het met bepaalde onderdelen niet eens? Wij horen graag uw alternatieve voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl