Wijziging Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. Deze wijzigingsregeling is een uitwerking van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en het bijbehorende wijzigingswetsvoorstel (zie de links bij “ondersteunende documenten”).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.