Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling medische hulpmiddelen

Reactie

Naam Firevaned (Firevaned LC van Dijk)
Plaats Tilburg
Datum 16 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van de taaleisen die worden gesteld aan fabrikanten en gemachtigden?
In de conceptregeling medische hulpmiddelen, artikel 1, worden taaleisen gesteld aan fabrikanten en gemachtigden van medische hulpmiddelen. In artikel 1, lid 2 wordt gesteld dat de genoemde informatie uitsluitend in de Engelse taal beschikbaar hoeft te zijn voor zover het product bestemd is om uitsluitend te worden toegepast door een zorgverlener en onder de voorwaarde dat de zorgverlener beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal.

Hierbij is het voor Firevaned van belang dat fabrikanten die hulpmiddelen op de markt brengen er vanuit mogen gaan dat alle Nederlandse zorgverleners beschikken over een adequate beheersing van de Engelse taal. Fabrikanten kunnen op voorhand niet weten of de zorgverlener beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal en een verplichte check per individuele zorgverlener is onuitvoerbaar.
Firevaned ziet graag een verduidelijking van de regeling op dit punt.

Vraag2

Fabrikanten worden verplicht om een lijst bij de Minister voor Medische Zorg in te dienen van de categorieën naar maat gemaakte medische hulpmiddelen die in Nederland worden aangeboden. Wat vindt u hiervan?
In de conceptregeling medische hulpmiddelen, artikel 2, worden fabrikanten die hulpmiddelen speciaal ‘op maat’ maken voor één bepaalde patiënt verplicht om een lijst hiervan in te dienen bij de minister voor Medische Zorg. Op de lijst moet staan welke categorieën van naar maat gemaakte medische hulpmiddelen de fabrikant in Nederland aanbiedt. Firevaned is een voorstander van het bieden van meer transparantie en het volgen van producten die op de markt zijn gebracht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht