Wijziging Regeling erkenning bedrijfsvoorraad en Regeling taken RDW ivm afvalbeheerbijdrage

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van twee ministeriële regelingen. Aanleiding is dat de afvalbeheerbijdrage overeenkomst tussen Stichting Auto & Recycling (SAR) en fabrikanten en importeurs van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s algemeen verbindend wordt. In deze overeenkomst neemt SAR de verantwoordelijkheid voor inzameling en recycling van voertuigen over. De wijzigingen waarborgen dat de afvalbeheerbijdrage is betaald voordat een voertuig wordt ingeschreven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2021
Einddatum consultatie 22-03-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12597
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Fabrikanten en importeurs van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s;
• Zogenoemde erkenninghouders met een erkenning bedrijfsvoorraad van de RDW die gebruik maken van de bevoegdheid Versnelde aanvragen van inschrijvingen van voertuigen;
• Importeurs en particulieren die via de zogenoemde parallelimport in Nederland personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s inschrijven via de RDW;
• De SAR;
• De RDW.

Deze regeling zorgt dat RDW via de erkenning bedrijfsvoorraad en de daarbij mogelijke bevoegdheid Versnelde Inschrijving toezicht kan houden op de afdracht van afvalbeheerbijdragen. Daarnaast wordt de basis gelegd dat RDW de afvalbeheerbijdrage namens SAR int voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die niet door versnelde inschrijving door erkende bedrijven, maar via de zogenoemde parallelimport worden ingeschreven. Hiertoe zijn wijzigingen in de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad en de Regeling taken Dienst Wegverkeer nodig. De betaling van de afvalbeheerbijdrage op grond van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst is in artikel 49, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 al opgenomen als voorwaarde voor inschrijving van in het kentekenregister. De betaling van de afvalbeheerbijdrage moet plaatsvinden voor inschrijving van een voertuig.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de afdracht van de afvalbeheerbijdrage wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen tot inzameling en recycling van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Door de verbinding van de afvalbeheerbijdrage met de inschrijving van deze voertuigen is de financiële bijdrage inzichtelijker en eenduidiger en wordt de naleving van de afdrachtplicht bevorderd.
Door de afvalbeheerbijdrage ook toe te passen op voertuigen die door importeurs zonder overeenkomst met SAR worden ingevoerd, wordt het door SAR benodigde bedrag verdeeld over een groter aantal voertuigen waardoor de afvalbeheerbijdrage per auto lager wordt. De financiële lasten worden verdeeld over alle geïmporteerde voertuigen. Anticiperend op de algemeen verbindend verklaring is door SAR de afvalbeheerbijdrage per voertuig in 2021 verlaagd van €35,- naar €30,-.
Erkende bedrijven zullen dit bedrag per voertuig direct afdragen aan SAR, omdat alle erkende bedrijven een overeenkomst (moeten) hebben met SAR. In de gevallen van parallelimport zal de afvalbeheerbijdrage zichtbaar zijn in de rekening van de RDW voor het onderzoek en de inschrijving van het voertuig.
De veranderingen voor autobedrijven leiden voor hen tot weinig extra lasten, omdat veel bedrijven al een overeenkomst hebben met SAR. De administratieve lasten zullen niet stijgen. Immers, de processen tot inschrijving van het voertuig in het kentekenregister blijven hetzelfde. Alleen moet voor de inschrijving de afvalbeheerbijdrage worden betaald, tegelijk met de gebruikelijke tarieven voor inschrijving. Met name voor de parallelimport betekent dit juist lagere administratieve lasten ten opzichte van de situatie waarin de afvalbeheerbijdrage direct aan SAR zou moeten worden betaald.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 22 maart 2021 via deze website reageren op de gehele regeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling erkenning bedrijfsvoorraad

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling taken Dienst Wegverkeer

Bron: wetten.overheid.nl

Kennisgeving ontwerpbesluit algemeen verbindend verklaren overeenkomst SAR

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl