Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling groenprojecten 2022

Reactie

Naam R IJzebrink
Plaats Hardenberg
Datum 6 oktober 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Wij willen graag reageren op de bruikbaarheid van bestaande duurzaamheidslabels in de gebouwde omgeving als basis voor de beoordeling van projecten voor de groenfinanciering in 2022. Het betreft projecten in de categorie gebouwde omgeving. Wij zouden graag zien dat de eisen van de groenfinanciering gelijk worden getrokken met bestaande duurzaamheidslabels zoals GPR Gebouw en BREEAM en circulaire gebouwomschrijving van de RVO (lage MPG o.b.v. BVO en materiaalgebruik)

De systemen die hiervoor worden geaccepteerd zijn o.a. GPR Gebouw, BREEAM en LEED. Uitbreiding met de circulaire gebouwcode is hierbij mogelijk.

De bedragen die per vierkante meter in aanmerking komen zouden gelijk getrokken kunnen worden met de bedragen die de RVO hanteert bij deze systemen. Bij de lagere duurzaamheidsscores bijvoorbeeld GPR 8, zou dan een x-percentage gehanteerd kunnen worden van dit vierkante meter bedrag, terwijl bij GPR 8,5 het volledige bedrag in aanmerking komt. Een GPR 8,5 niveau en BREEAM Excellent zijn zeer ambitieuze niveaus en niet voor elk project haalbaar. Om deze reden zou ons advies zijn om de groenfinanciering tenminste te laten starten bij de lagere niveau's zoals deze ook op de MIA zijn opgenomen. Zie hiervoor de MIA/vamil brochure (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/BrochurenMilieulijst2021v2a.pdf) met de meldcodes van G6100 tot E 6126.

De eis t.a.v. de zonnepanelen (BENG 2 eis) in de huidige groenfinanciering is met de toenemende congestie op het elektriciteitnet voor alle partijen in de rode gebieden op deze kaart (https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/) slecht haalbaar omdat er veelal geen mogelijkheid meer is tot teruglevering. Uitzonderingen daargelaten waar het eigen verbruik hoog genoeg is. Ook om deze reden zouden wij graag zien dat het eisenpakket zich aansluit bij bestaande systemen zoals GPR en BREEAM, waarin het plaatsen van zoveel panelen geen doel opzich is. Wij zien daarom ook graag de BENG 2 eis verdwijnen. Wij verwachten dat de tekorten op het net in 2022 verder zullen toenemen.

Deze systemen hebben een expert en assessor controlesysteem en worden getoetst en dit zorgt voor een verlaging van de controletijd als het gaat om de afhandeling van dossiers. Hierdoor zou met het toevoegen van de juiste bijlagen het aanvragen zelfs volledig digitaal kunnen plaatsvinden. Ook de eisen m.b.t. duurzaam hout zijn in deze systemen opgenomen. Hiervoor gelden dezelfde TPAC uitgangspunten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht