Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Het ministerie van IenW wil de nationale trainingseisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelijk trekken met de aangepaste internationale trainingseisen. Hiervoor vervangt IenW de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' door de 'Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht'. Ook wordt de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-08-2022
Einddatum consultatie 27-09-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13938
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Organisaties op het terrein van het vervoer van gevaarlijke stoffen door lucht;
• Erkende opleidingsinstellingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;
• De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, Toezichthouder);
• De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Doel van de regeling
De International Civil Aviation Organization (ICAO) heeft nieuwe internationale competency-based trainingseisen (CBT) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgesteld. Deze wijzigingen gelden ook voor Nederland en gaan in vanaf 1 januari 2023. Om de Nederlandse Trainingseisen aan te passen aan de nieuwe internationale trainingseisen zijn wijzigingen in twee Regelingen noodzakelijk.

Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, wordt de nieuwe 'Regeling erkenning opleidingsinstelling en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' opgesteld. Op grond van de (nieuwe) Regeling wordt een certificaat verstrekt wanneer een medewerker is getraind in alle taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht binnen de organisatie. Dit certificaat is een vereiste voor het verkrijgen van een erkenning op grond van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

De wijziging van de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' verplicht alle organisaties om te beschikken over een bedrijfshandboek (DGOM, Dangerous Goods Operations Manual). Dit is noodzakelijk om een volledig overzicht te hebben van alle taken en verantwoordelijkheden voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht binnen een organisatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de harmonisatie van de trainingseisen wordt voorkomen dat er na 1 januari 2023 twee verschillende trainingsmethoden naast elkaar bestaan.

De 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' vereist dat minimaal één werknemer wordt getraind op alle taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, conform het Dangerous Goods Operation Manual (DGOM). Tevens vindt er aan het eind van de training een assessment plaats, uitgevoerd door de opleidingsinstellingen, om vast te stellen of de medewerker competent is om alle taken en verantwoordelijkheden horende bij de functie binnen zijn/haar organisatie uit te voeren. De examencommissie komt hiermee te vervallen.

Als gevolg van de wijziging van de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' dienen alle erkenninghouders straks te beschikken over een DGOM. De nieuwe verplichting voor een DGOM voor alle erkenninghouders leidt tot een verhoging van administratieve lasten voor bedrijven die nog niet een DGOM hebben.

De beoogde wijzigingen zullen, naar verwachting, de luchtvaartveiligheid verhogen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 27 september 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Bron: wetten.overheid.nl

ICAO Annex 18

Bron: www.icao.int

ICAO Technical Instructions

Bron: www.icao.int

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl