Regeling beveiligingsmaatregelen treinen Kanaaltunnel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministeriële regeling voor waarin de eisen zijn opgenomen die gelden voor de beveiliging van treinen die door de Kanaaltunnel rijden. Vervoerders moeten aan deze eisen voldoen om een directe treinverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: