Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Vreemdelingenbesluit i.v.m. regelen aanmeldfase

In dit voorstel tot wijziging van het Vb 2000 wordt de algemene asielprocedure aangepast. Voorzien wordt onder meer in het samenvoegen van het eerste gehoor en het aanmeldgehoor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-10-2020
Einddatum consultatie 18-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8944
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de praktijk bestaat al sinds 2014 een aanmeldfase en aanmeldgehoor, welke niet formeel zijn geregeld in het Vb 2000. Op een later moment in de asielprocedure vindt het zogeheten eerste gehoor plaats. Het eerste gehoor wordt samengevoegd met het aanmeldgehoor. In het aanmeldgehoor wordt voortaan ook gevraagd naar het asielmotief, zonder dat daarover verdiepende vragen worden gesteld. Dit met het oog op een betere planbaarheid van de verdere procedure. Deze maatregel draagt bij aan een efficiënter ingericht asielproces en kan de kwaliteit van de besluitvorming bevorderen. Aan de reeds bestaande mogelijkheden tot verlenging van de algemene asielprocedure is een extra mogelijkheid toegevoegd, waarmee opname in de verlengde asielprocedure waar dit niet noodzakelijk is kan worden voorkomen. Juist door de uitvraag van de asielmotieven kort na de aanvraag, wordt het naar verwachting beter mogelijk in te schatten hoeveel tijd het onderzoek naar inwilligbaarheid van de aanvraag zal vergen en of een verlenging van de termijnen in de algemene asielprocedure in de rede ligt.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptbesluit tot wijziging van het Vb 2000 i.v.m. regelen aanmeldfase en vervallen eerste gehoor

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling