Initiatiefwet Gijs van Dijk tot het recht op onbereikbaarheid

Werkgevers moeten de risico’s van continue bereikbaar zijn in kaart brengen en daarbij, in samenspraak met werknemers, maatregelen nemen om de nadelige gevolgen van het altijd bereikbaar zijn te voorkomen. Iedereen moet namelijk zeker kunnen zijn van ongestoorde vrije tijd

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-02-2019
Einddatum consultatie 31-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkgevers zullen het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het onbereikbaarheid zijn buiten werktijd. Indien nodig dient de werkgever hiervoor maatregelen te nemen en deze schriftelijk in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vast te leggen.

Werknemers kunnen met dit wetsvoorstel, nadat er afspraken met de werkgever zijn gemaakt, onbereikbaar zijn buiten werktijd.

Waarop kunt u reageren

Het voorgelegde voorstel van wet en bijhorende memorie van toelichting om het voorstel waar mogelijk te verbeteren.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Arbeidsomstandighedenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl