Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Reactie

Naam mr. Christiaan Roorda
Plaats Den Bosch
Datum 8 juni 2018

Vraag1

Dit wetsvoorstel verstevigt de aanpak van fraude in de zorg door meer gegevensuitwisseling tussen partijen mogelijk te maken. Zonder een uitbreiding van de mogelijkheden om gegevens uit te kunnen wisselen, kunnen bepaalde fraudezaken namelijk niet (goed) aangepakt worden. Hierbij is beoogd dit op de minst ingrijpende manier te doen met waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Via deze consultatie kunt u aangeven of er volgens u andere manieren zijn om gegevens over fraude met andere partijen te delen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn? Zijn er andere manieren om met eerste signalen van mogelijke fraude in de zorg om te gaan? Zijn er andere aandachtspunten die u wilt meegeven?
1. Artikel 2.1 beperkt de gegevensverstrekking tot fraudegevallen, maar artikel 2.2 doet dat niet. Het biedt de grondslag voor in beginsel onbeperkte verstrekking in bulk van medische gegevens. Dat staat haaks op elementaire beginselen in de AVG.
2. De toelichting toont niet aan dat de fraude in de zorg groot is. De genoemde bedragen zijn zeer gering in verhouding tot de omvang van de sector. Dat de cijfers zijn gestegen na opvoering van de controles zegt niet zoveel. De toelichting is zeer vaag over de kosten van het optuigen van het hele apparaat. Gaat dit wel geld opleveren of zijn de kosten hoger?
3. Het begrip fraude is niet wettelijk gedefinieerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht