Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Reactie

Naam Meerinzicht (Drs M. van de Beek)
Plaats HARDERWIJK
Datum 26 juni 2018

Vraag1

Dit wetsvoorstel verstevigt de aanpak van fraude in de zorg door meer gegevensuitwisseling tussen partijen mogelijk te maken. Zonder een uitbreiding van de mogelijkheden om gegevens uit te kunnen wisselen, kunnen bepaalde fraudezaken namelijk niet (goed) aangepakt worden. Hierbij is beoogd dit op de minst ingrijpende manier te doen met waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Via deze consultatie kunt u aangeven of er volgens u andere manieren zijn om gegevens over fraude met andere partijen te delen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn? Zijn er andere manieren om met eerste signalen van mogelijke fraude in de zorg om te gaan? Zijn er andere aandachtspunten die u wilt meegeven?
Het is m.i. van belang dat er uitwisseling plaatsvindt en dat dit op een zorgvuldige manier wordt vastgelegd.

als je met eerste signalen van fraude in de zorg omgaat, volgt er voor Wmo en Jeugd niet snel aangifte, aangezien opzet bewezen moet worden om tot terugvordering te kunnen overgaan. Dit vergt zeer veel extra onderzoek, waarvoor Toezicht vaak onvoldoende is ingericht. Het is makkelijker om een contract te beëindigen (bij ZIN) of een PGB om te zetten naar ZIN.

Daarnaast is het verstandig om de wettelijke mogelijkheden uit te breiden om een PGB te kunnen weigeren. Vnl bij kwetsbare cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn om de eigen regie te voeren, zoals Wmo-begeleiding of Beschermd Wonen en WLZ en Jeugd. Met een PGB wordt de kwetsbaarheid nog versterkt en dit kan m.i. niet de bedoeling zijn. Daarmee zal ook de eigen regie niet toenemen. In specifieke situaties, zoals het bieden van zorg/ondersteuning op onplanbare momenten zou wel mogelijk moeten blijven met inzet van PGB.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht