Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Reactie

Naam Gemeente Oldambt (Beleidsadviseur sociaal domein A de Klerk)
Plaats Winschoten
Datum 3 juli 2018

Vraag1

Dit wetsvoorstel verstevigt de aanpak van fraude in de zorg door meer gegevensuitwisseling tussen partijen mogelijk te maken. Zonder een uitbreiding van de mogelijkheden om gegevens uit te kunnen wisselen, kunnen bepaalde fraudezaken namelijk niet (goed) aangepakt worden. Hierbij is beoogd dit op de minst ingrijpende manier te doen met waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Via deze consultatie kunt u aangeven of er volgens u andere manieren zijn om gegevens over fraude met andere partijen te delen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn? Zijn er andere manieren om met eerste signalen van mogelijke fraude in de zorg om te gaan? Zijn er andere aandachtspunten die u wilt meegeven?
Wat ik nog mis in het voorstel zijn heldere begripsbepalingen, wat verstaan wij onder fraude en hoe zorgen wij ervoor dat het meldpunt niet gevuld wordt met signalen die geen bewijslast hebben?
Ik pleit voor een landelijke ondersteuning bij het vormgeven van beleid rondom dit wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat er eenduidigheid komt in de aanpak van fraude en fraudepreventie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht