Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen, RDW als goedkeuringsinstantie bijzondere bromfietsen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling voertuigen. De wijziging is een noodzakelijke technische uitwerking van het wetsvoorstel Wijziging WVW 1994 i.v.m. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als onafhankelijke goedkeuringsinstantie. Dat wetsvoorstel belegt de bevoegdheid tot het toelaten van bijzondere bromfietsen bij de RDW. De nu voorliggende regeling bepaalt de regels ter uitoefening van deze bevoegdheid van de RDW.

 

Doel van de regeling

De wijzigingsregeling hevelt de per 2 mei 2019 aangescherpte toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen uit de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen over naar de Regeling voertuigen. Ook worden de eisen voor de nationale typegoedkeuring van bijzondere bromfietsen in de regeling nader ingevuld. Hiermee brengt IenW de permanente eisen voor bijzondere bromfietsen in lijn met de Beleidsregel. Aan de hand van de toelatingseisen in de aangepaste Regeling voertuigen kan de RDW het voertuig voor een nationale typegoedkeuring beoordelen.

Tot slot wordt deze regeling gebruikt om enkele fouten te herstellen en technische verbeteringen door te voeren.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie15 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties