Wegenverkeerswet 1994 ivm onafhankelijke keuringsinstantie en goedkeuring bijzondere bromfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wegenverkeerswet 1994. Dit in verband met het keuren en toelaten van bijzondere bromfietsen zoals de BSO-bus door de RDW als onafhankelijke keuringsinstantie. Daarnaast worden er met dit wetsvoorstel voorbereidende stappen gezet voor een nieuw wettelijk kader voor Licht Elektrische Voertuigen (LEVs), zoals elektrische steps en elektrische (bak)fietsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2022
Einddatum consultatie 11-05-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12312
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Fabrikanten en importeurs van bijzondere bromfietsen;
• De Dienst Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek; Verkeersveiligheid (SWOV);
• Handhavende organisaties zoals Openbaar Ministerie en Politie.

Doelen van de wijzigingen
• Met deze wijzigingen wordt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de regels m.b.t. de toelating van bijzondere bromfietsen (ministerie) en de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren en besluiten tot toelating van bijzondere bromfietsen (de RDW) van elkaar gescheiden. Op dit moment liggen beide verantwoordelijkheden nog bij het ministerie. Dit is niet wenselijk. Juridisch wordt dit uitgevoerd door uit de Wegenverkeerswet 1994 hoofdstuk IIA te schrappen. In plaats daarvan wordt het stelsel van goedkeuring van voertuigen uit hoofdstuk III gevolgd.
• Het beoogde wettelijke kader voor LEVs moet in de toekomst veilig stellen dat LEVs die worden toegelaten technisch veilig zijn en veilig kunnen worden gebruikt binnen het bestaande verkeer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Beleid en uitvoering worden gescheiden door de verantwoordelijkheid van de besluitvorming over de goedkeuring van voertuigen bij een onafhankelijke instantie met de benodigde expertise onder te brengen. De regelgeving wordt door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voorbereid en op politiek niveau vastgesteld. Een onafhankelijke keuringsinstantie voert de daadwerkelijke toets aan deze regels uit.

Voor nieuwe aanvragen voor het toelaten van bijzondere bromfietsen heeft de wijziging een positief effect. Men hoeft de aanvraag alleen nog bij de RDW in te dienen. De kosten voor aanvragers blijven naar verwachting gelijk.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 mei 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: www.officielebekendmakingen.nl