Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Met deze regeling worden de tarieven vastgesteld voor het verrichten van eenmalige handelingen door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het gaat om handelingen als het beoordelen van een vergunningaanvraag of het toetsen van een beleidsbepaler. Deze tarieven zijn op dit moment nog geregeld in bijlage I van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
02-11-2018
Einddatum consultatie
25-11-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tarieven zijn aan de hand van de daadwerkelijke kosten in de afgelopen jaren bijgesteld. Dit betekent dat voor sommige handelingen hogere tarieven gaan gelden en voor andere lagere. Daarnaast is bij enkele tarieven overgestapt van een vast tarief naar een uurtarief. In die gevallen is voor meer maatwerk gekozen omdat de aanvragen onderling kunnen verschillen in omvang en complexiteit. Daarbij speelt ook de onzekerheid van de Brexit een rol.

Waarop kunt u reageren

Gehele regeling

Acties

Delen regeling