Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Reactie

Naam Insense Roads BV (mr R Nikken)
Plaats Overveen
Datum 1 juni 2019

Vraag1

Hoe beoordeelt u het concept wetsvoorstel implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten en de toelichting daarop?
Het wetsvoorstel is een vrijwel letterlijke overname van de tekst van de richtlijn, waarbij zeer weinig tot geen beleidsruimte is. Dit probleem speelt uiteraard ook bij alle andere lidstaten. In het overleg met het Europese bedrijfsleven over de praktische uitwerking en toepasbaarheid van de regelgeving kwamen diverse onduidelijkheden naar boven. Die worden helaas met dit wetsvoorstel niet opgelost of uitgewerkt vanwege het gebrek aan beleidsruimte. Sommige veel voorkomende praktijksituaties worden niet beschreven. In het bijgevoegde document ga ik dieper op de materie in. Naast diverse vragen en opmerkingen heb ik enige suggesties voor een betere praktische toepassing die mijns inziens ook passen binnen de tekst van de richtlijn.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht