Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Met het wetsvoorstel worden de vier quick fixes geïmplementeerd. Dit ziet op de btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer, een regeling voor zogenoemde ketentransacties waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering heeft te gelden, het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten en de status van het btw-identificatienummer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-05-2019
Einddatum consultatie 03-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10512
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ondernemers die grensoverschrijdend binnen de EU handelen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De intracommunautaire handel zal voor de btw per 1 januari 2020 beter geharmoniseerd en vereenvoudigd worden.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Deze implementatie is verplicht. Belangrijk is dat de richtlijn goed en duidelijk wordt geïmplementeerd. Het is daarom mogelijk op alle onderdelen van het consultatiedocument en met name de bij het wetsvoorstel behorende toelichting te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2018/1910

Bron: eur-lex.europa.eu

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912

Bron: eur-lex.europa.eu