Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) (Drs. E.I. Hofstra)
Plaats Utrecht
Datum 11 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de toelichting.
(Zie de bijlage voor een uitgebreidere toelichting)
In artikel 58nd, lid 3, wordt de GGD verplicht om een melding te doen wanneer een reiziger niet verschijnt op de door hem gemaakte afspraak op dag 5.

Om meerdere redenen maakt de NVIB bezwaar tegen het opnemen van deze rol voor de GGD:

Een arts en verpleegkundige hebben een beroepsgeheim/zwijgplicht.
De medische zwijgplicht is vastgelegd in artikel 7:457 van het Burgerlijk Wetboek (BW), en in Artikel 88 van de Wet BIG.
Dat een persoon een testafspraak heeft (een test is een medisch onderzoek), is de arts of verpleegkundige IZB toevertrouwd bij de uitoefening van zijn/haar beroep en valt daarmee onder het beroepsgeheim.
Een mededeling over het hebben of nakomen van een testafspraak betekent een inbreuk op het beroepsgeheim.

Daarnaast dienen de GGD’en uiterst terughoudend te zijn met het doorgeven van gegevens aan andere partijen.
Medewerking aan testen en bron- en contactonderzoek zijn gebaseerd op vrijwilligheid. Wanneer onder burgers de indruk ontstaat dat door GGD’en hun gegevens gedeeld worden met een toezichthoudende partij, kan dit invloed hebben op de bereidheid om mee te werken aan testen en bron- en contactonderzoek.
Dit heeft een – potentieel groot – negatief effect op de gehele keten van de virusbestrijding.

Naar onze mening heeft het melden door de GGD van personen die niet op de afspraak verschijnen maar een heel kleine invloed op het totaalpakket van maatregelen zoals voorgesteld in deze wijziging.
Het niet verschijnen op een testafspraak wil niet zeggen dat iemand zich niet aan de quarantaine houdt. Mensen kunnen met allerlei beweegredenen niet op een afspraak verschijnen: bijvoorbeeld omdat zij besluiten alsnog de volledige quarantaineduur uit te zitten of omdat zij elders een testafspraak maken.
De inbreuk op deze medische rol van de GGD’en is veel groter dan het resultaat dat hiermee bereikt wordt. Dit artikel heeft volgens de MvT tot doel om het aantal steekproeven bij de monitoring te verminderen.
Dit doel staat niet in verhouding tot de inbreuk op het beroepsgeheim die ontstaat door deze wetswijziging en het negatieve effect op de pandemiebestrijding.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht