Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers

Het wetsvoorstel voorziet in het kader van de bestrijding van de epidemie in aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer. Reizigers uit hoogrisicogebieden moeten - ongeacht hun vervoersmodaliteit - bij inreis beschikken over een negatieve testuitslag en quarantaineverklaring. Zij moeten na inreis in thuisquarantaine gedurende 10 dagen. Op vrijwillige basis mag op dag 5 na inreis een test worden afgenomen. Als de uitslag daarvan negatief is, eindigt de quarantaineplicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 12-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11933
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling ziet met name op reizigers die vanuit een aangewezen hoogrisicogebied Nederland inreizen.

Aanbieders van bedrijfsmatig internationaal personenvervoer kunnen worden verplicht om alleen reizigers toe te laten die - naast een negatieve testuitslag - beschikken over een quarantaineverklaring.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de voorgestelde maatregelen wordt beoogd om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het aantal besmettingen in Nederland (verder) stijgt door de import en verspreiding van het virus als gevolg van inkomende reizigers uit het buitenland. Dit doel is van meet af aan onderdeel geweest van de bestrijding van de epidemie, maar is des te urgenter geworden sinds de komst van nieuwe varianten van het virus.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen